lithofin velkstop w

Lithofin Vlekstop "W"

Voor een gemakkelijk onderhoud van vlekgevoelige oppervlakken zoals vloeren in keukens en eetkamers, alsmede voor tafels, aanrechtbladen e.d. De oppervlakken kunnen gepolijst, fijngeslepen of ruw zijn. Voor binnen en buiten geschikt.
Ondergrond: veel soorten natuursteen zoals gepolijste en ruwe harde steensoorten, ruw en geslepen kalksteen en betonsteen, alsmede cotto, terracotta, zuigkrachtige, ongeglazuurde tegels enz.

 

Opmerking vooraf: Als oplosmiddelvrij product bezit ook Lithofin VLEKSTOP>W< andere eigenschappen, zoals men dit van de oplosmiddelhoudende producten gewend is. Daarom moet de wijze van verwerking aan een enigszins andere manier van opbrengen, het indringend vermogen en de droogtijden worden aangepast.

Technische data

Dichtheid: 0,98 g/cm3 pH-waarde: ca. 5

Uiterlijk: helder, geelachtig Reuk: bijna reukloos

Vlampunt: niet van toepassing

Eigenschappen

Lithofin VLEKSTOP >W< dringt in absorberende, poreuze

oppervlakken in en vormt in de capillairen meteen een vliesdunne, onzichtbare film. Deze reduceert het absorptievermogen en ver­hindert zodoende in hoge mate, dat water, olie en vet indringen en vlekken kunnen veroorzaken. Vuilafzettingen blijven dus op het oppervlak, waar deze gemakkelijk kunnen worden afgeveegd. Het uiterlijk van het behandelde oppervlak wordt niet of slechts in geringe mate veranderd.

Houdbaarheid: Ca. 1-3 jaar afhankelijk van de aard en de

ligging van het oppervlak.

Toepassingsgebied

Voor een vlekafstotend gemakkelijk onderhoud van

vlekgevoelige oppervlakken zoals vloeren in keukens en

eetkamers, alsmede voor tafels, aanrechtbladen e.d. De

oppervlakken kunnen gepolijst, fijngeslepen of ruw zijn. Voor

binnen en buiten geschikt.

Ondergrond: veel soorten natuursteen zoals gepolijste en

ruwe harde steensoorten, ruw en geslepen kalksteen en

betonsteen, alsmede cotto, terracotta, zuigkrachtige,

ongeglazuurde tegels enz.

Let op: Bij marmer en andere zuurgevoelige steensoorten met

een gepolijst oppervlak alsmede bij fijn steengoed van allerlei

soort moet de geschiktheid vooraf worden gecontroleerd. Dit is

ook aan te bevelen bij reeds eerder met andere producten

behandelde oppervlakken.

Verwerking

De oppervlakken moeten volledig droog, schoon en vlekvrij

zijn. Fles voor gebruik schudden. Met vachtwisser, kwast, roller

of spons ruim en gelijkmatig aanbrengen. Bij gepolijste

oppervlakken door meermaals afwissen voor een gelijkmatige

verdeling zorgen.

Lithofin VLEKSTOP >W< kan ook met een verstuiver

gelijkmatig worden aangebracht en meteen met een spons

worden verdeeld.

Bij sterk zuigkrachtige oppervlakken moeten slechts kleine

gedeelten worden behandeld. Plasjes en druppels moeten

worden vermeden of moeten meteen worden afgeveegd.

 

 

 Op het oppervlak mogen geen productresten opdrogen,

daarom een teveel vóór het drogen volledig afnemen. Hiertoe

evt. een met Isopropanol bevochtigde doek gebruiken. Dit is

bijzonder belangrijk bij een ongelijk zuigende ondergrond,

omdat anders een ongewenste glansvorming kan optreden.

Droogtijd: ca. 20-30 minuten, afhankelijk van de temperatuur

en de ondergrond.

Het product is binnen ca. 48 uur volledig uitgewerkt. In deze

tijd het oppervlak niet met water of olie belasten.

Let op: Bepaalde materialen kunnen door het impregneren

donkerder uitkomen. Wij raden daarom steeds aan een

proefvlak te maken. Spetters op hout, glas, PVC, gelakte

oppervlakken, duurzaam elastische voegen meteen met een

(vochtige) doek afvegen.

Gereedschap met water reinigen.

Verwerkingstemperatuur: +10 tot +25°C.

Verbruik: zuigkrachtige ondergronden, b.v. zandsteen: vanaf

ca. 7m2/l, betonsteen ruw: ca.10m2/l, gepolijst natuursteen:

max. ca. 20m2/liter.

Nabehandeling

Bij een afnemende werking kan het oppervlak opnieuw worden

behandeld, ook met oplosmiddel houdend Lithofin MNVLEKSTOP.

Voor een regelmatig onderhoud adviseren wij

LITHOFIN-onderhoudsproducten.

Opslag

Vorstvrij, droog en gesloten opslaan. Ongeveer 1 jaar

houdbaar. Aangebroken verpakking meteen verwerken.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Kenmerking conform de gevarenverordening resp. de EGrichtlijn

88/379: Geen. ADR/RID: Geen gevaarlijke stof.

Inhoudsstoffen conform EG-aanbeveling: polymeren,

hulpstoffen, water. Zwitserland: giftklassevrij. BAGT-nr. 98653.

Milieubescherming

Inhoudelijke stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Watergevarenklasse 1

Opruiming: Mag verdund in het afvalwater worden geloosd.

AVV 070208. Verpakking is van milieuvriendelijk polyethyleen

(PE). Uitgespoelde verpakking is via inzamelingssystemen

geschikt voor recycling.

!
 <<